آرشیو دسته: دیگر رسانه ها

حسن دائمی به عنوان رکورددار دوچرخه سواری جاده ای در ایران این روزها از بی توجهی ها گلایه مند است

در حاشیه شمالی شهر همدان سبزی کاری ها از طریق آبیاری فاضلاب ابیاری میشوند ، خبرنگاران جهت بررسی این موضوع از این منطقه بازدید کردند

این روزهای در جای جای مراکز مذهبی همدان می توان برنامه های جمع خوانی قرآن کریم را یافت